Wsparcie dla użytkowników:
Pytania merytoryczne (oferta produktowa, podstawy obsługi portalu) - prosimy kontaktować się ze swoim Przedstawicielem lub Koordynatorem.
Pytania dotyczące obsługi technicznej Portalu Agenta i DMS lub pobierania druków wirtualnych - prosimy kierować do Centrum Wsparcia Agenta na adres e-mail pomoc@interpolska.pl, tel. 22 333 77 66 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00 - 17.00 

Rekomendowane przeglądarki
Google Chrome v39.0 lub nowsza
Mozilla Firefox v27.0 lub nowsza
Internet Explorer v11 lub nowsza